Nadawcy kanałów lokalnych w ramach DVB-T

naziemne telewizyjne emisje cyfrowe DVB-T i DVB-T2, strategie, plany i testy
Awatar użytkownika
blockbuster
Posty: 1177
Rejestracja: 1 stycznia 2011, o 20:58
Miejscowość: okolice Radomska
Odbiornik: LG UK6300
Instalacja antenowa: ATX-91, wzmacniacz AWS-141ST
Nadajnik - obiekt nadawczy: Wręczyca, Kamieńsk, Kosztowy, Lysá Hora

Nadawcy kanałów lokalnych w ramach DVB-T

Post autor: blockbuster »

blockbuster pisze:Nie wiem czy ta informacja była już podawana na forum (bo jest dosyć stara)
Sprawa dotyczy tematu który kiedyś był tu poruszany a mianowicie co stanie się z nadawcami lokalnymi po wyłączeniu analogu.
http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?pla ... &page=text
Konsultacje w wyżej wymienionej sprawie właśnie się zakończyły

http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?pla ... &page=text

Awatar użytkownika
Poland
Posty: 1919
Rejestracja: 4 marca 2009, o 13:19
Miejscowość: Trzciana k. Bochni
Odbiornik: Radio: GRUNDIG COSMOPOLIT 7A / DUAL DAB 3 / DUAL DAB P-100
Instalacja antenowa: Ant.: Teleskopowa (Radio DAB+ x3)
Nadajnik - obiekt nadawczy: RTCN Kraków "Chorągwica"

Nadawcy kanałów lokalnych w ramach DVB-T

Post autor: Poland »

Satelitarne.tv pisze:Podsumowanie opinii dotyczących sposobu umożliwienia cyfrowej emisji programów lokalnym nadawcom TV
W dniach od 19 kwietnia do 10 czerwca 2011 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przyjmował opinie i komentarze odnośnie do sposobów umożliwienia lokalnym, koncesjonowanym nadawcom telewizyjnym (Telewizji Odra Sp. z o.o., Telewizji TVT Sp. z o.o., Telewizji Łużyce Sp. z o.o., Telewizji NTL – Radomsko Sp. z o.o.), cyfrowej emisji swoich programów. W komunikacie z dnia 19 kwietnia 2011 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przedstawił dwie możliwości działania w celu zrealizowania wskazanego powyżej celu:

A. przydzielenie po 31 lipca 2013 r., na zasadzie „must carry” przepływności w jednym z kolejnych multipleksów ogólnopolskich na obszarach wykorzystywania częstotliwości właściwych dla dotychczasowej lokalizacji stacji nadawczych wykorzystywanych przez nadawców lokalnych;

B. rezerwacja po 31 lipca 2013 r. (po wcześniejszym wytypowaniu i koordynacji międzynarodowej) częstotliwości dla stacji małej lub średniej mocy na rozpowszechnianie programów nadawców lokalnych w sposób cyfrowy na obszarach dotychczas pokrywanych sygnałem analogowym.

W odpowiedzi na komunikat Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wpłynęły opinie złożone przez następujące podmioty:

1. Adrian Jasicki

2. Telewizja Łużyce Sp. z o.o.

3. NTL Radomsko Sp. z o.o.

4. Daniel Kucharski

5. INEA S.A.

6. Tomasz Kłapsia

7. Telewizja TVT Sp. z o.o.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie opinii i stanowisk poszczególnych podmiotów odnośnie do aspektów będących przedmiotem konsultacji.

1. Opinie obecnych nadawców lokalnych w/s wariantów przedstawionych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej:

Telewizja NTL Radomsko uznała, iż lepszym i korzystniejszym rozwiązaniem jest wariant A, podkreślając iż rozszerzenie zasięgu emisji czy konieczność zwiększenia czasu nadawania - to perspektywa, która NTL nie przeraża.

Telewizja Łużyce nie zaopiniowała przedstawionych przez Prezesa UKE wariantów, jednakże podkreśliła, iż spółka chciałaby objąć zasięgiem swojej telewizji obszar większy niż obecnie.

Telewizja TVT opowiedziała się za wariantem B, jednak podkreślając, że ze względu na obecny ograniczony i mały zasięg telewizji, proponowane przez Prezesa UKE rozwiązanie w wariancie B winno umożliwiać objęcie zasięgiem całego regionu telewizji TVT.

2. Nowe warianty umożliwienia cyfrowej emisji programów lokalnym nadawcom TV

Pan Tomasz Kłapsia przedstawił rozwiązanie, w którym nadawcy lokalni mogliby uzyskać część wolnych przepływności w ramach regionalnego multipleksu TVP, z uwagi, że nadawca publiczny nie wykorzystuje w pełni możliwości tego multipleksu nadając tam 5 programów telewizyjnych. Proponowane rozwiązanie mogłoby być tymczasowe lub docelowe.

Pan Tomasz Kłapsia wyraził opinię, iż zaproponowany przez Prezesa UKE wariant B winien być sukcesywnie rozwijany, tak by stworzyć w oparciu o wolne częstotliwości, dodatkowy multipleks oparty o stacje nadawcze małej i średniej mocy, dający pokrycie na poziomie około 60 – 70 %.

Pan Daniel Kucharski przedstawił koncepcję, która opiera się na przeznaczeniu multipleksu DVB-H na miejski/regionalny multipleks, w którym można byłoby obok programów telewizyjnych koncesjonowanych nadawców lokalnych, wydzielić 6/8 przepływności dla nowych nadawców lokalnych.

Pan Adrian Jasicki zaproponował przeznaczyć na potrzeby nadawców lokalnych jedno pokrycie ogólnokrajowe i dla każdego obszaru wykorzystywania częstotliwości wybierać odpowiednich nadawców lokalnych. W przypadku gdy liczna nadawców lokalna byłaby na danym obszarze zbyt mała, pozostałą pojemność multipleksu można przeznaczyć na emisje dla innych nadawców naziemnych. W uzasadnieniu między innymi wskazał, iż użycie tych samych obiektów nadawczych do emisji ogólnokrajowych i lokalnych multipleksów sprawi, że nie trzeba będzie budować ewentualnych nowych obiektów nadawczych, a odbiorcy nie będą musieli modyfikować i rozbudowywać swoich instalacji antenowych.

Kwestie efektywnego wykorzystywania częstotliwości, a ograniczony czas antenowy programów telewizyjnych Pan Tomasz Kłapsia przedstawił rozwiązanie, w którym nadawcy lokalni mogliby współdzielić wydzielone miejsce w multipleksie poprzez odpowiednie podzielenie czasu antenowy audycji. Każdy nadawca lokalny mógłby emitować swój program w określonych godzinach czasowych. Alternatywą mogłoby być wyłonienie nadawcy dominującego, który uzyskałby zasięg ogólnokrajowy, zaś w odpowiednich obszarach wykorzystywania częstotliwości udostępniłby swoje zasoby nadawcom lokalnym.

Pan Adrian Jasicki zaproponował koncepcję podziału czasu antenowego między nadawcami lokalnymi, o ile doszłoby między nimi do stosownego porozumienia.

4. Komentarze odnośnie do komunikatu Prezesa UKE

Pan Tomasz Kłapsia zasygnalizował, iż lista nadawców lokalnych zainteresowanych obecnością w NTC jest znacznie szersza, niż ta wyszczególniona w komunikacie Prezesa UKE. Pan Tomasz Kłapsia wskazał, iż aby sprawdzić jak wiele podmiotów regionalnych, byłoby zainteresowanych nadawaniem w ramach NTC, można przeprowadzić stosowne konsultacje, pozwalające ocenić stopień zainteresowania takim nadawaniem w poszczególnych regionach kraju.

W kontekście koncesjonowanych nadawców lokalnych, Spółka INEA zasygnalizowała, iż proponowane przez Prezesa UKE rozwiązania powinny się tyczyć nie tylko podmiotów, które aktualnie rozpowszechniają programy w sposób analogowy drogą rozsiewczą naziemną, ale również tych podmiotów, które wyrażą wolę (zarówno do dnia 31 lipca 2013 roku, jak i po tym dniu) rozpoczęcia nadawania swoich programów lokalnych (w szczególności rozpowszechnianych dotychczas drogą kablową) w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną.

Podsumowanie:
Opinie obecnych nadawców lokalnych co do wariantów przedstawionych przez Prezesa UKE są podzielone. Z opinii zebranych od wszystkich podmiotów można uznać, iż zainteresowanie wariantem B jest większe. Podmioty w większości opowiedziały się wyodrębnieniem dodatkowych częstotliwości spoza planu GE06, ich skoordynowaniem i rozdysponowaniem dla nadawców lokalnych. W tym wariancie rozpowszechnianie programów lokalnych winno być za pomocą stacji nadawczych małej i średniej mocy.

Obok dwóch wariantów przedstawionych przez Prezesa UKE, podmioty wskazały trzy nowe koncepcje umożliwienia cyfrowej emisji programów lokalnym nadawcom:

1) stworzenie nowego multipleksu ogólnokrajowego,

2) wykorzystanie multipleksu DVB-H,

3) wydzielenie miejsca dla nadawców lokalnych w zregionalizowanym multipleksie TVP.

Prezes UKE stoi na stanowisku, że najefektywniejszym pod względem wykorzystania widma częstotliwości będzie realizacja pierwszego zaproponowanego wariantu tj. umieszczenie oferty nadawców lokalnych na 1-2 slotach w kolejnych multipleksach wdrażanych po wyłączeniu telewizji analogowej. Tym niemniej, w przypadku otrzymania stosownych wniosków o dokonanie rezerwacji częstotliwości lub wydanie pozwolenia radiowego w celu nadawania programów lokalnych za pomocą stacji małej mocy, Prezes UKE będzie podejmował wysiłki mające na celu dobór (uzupełnienie funkcjonujących planów) częstotliwości na ten cel. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że o ile zaplanowanie dodatkowych częstotliwości i uruchomienie z ich użyciem stacji małej mocy na potrzeby emisji programów lokalnych w województwach centralnych wydaje się możliwe do zrealizowania, to w województwach przygranicznych możliwości w tej materii są o wiele bardziej ograniczone. Dodawanie do istniejących planów częstotliwości dla naziemnej telewizji cyfrowej dodatkowych przydziałów dla stacji małej mocy może utrudnić w przyszłości optymalizację tych planów np. w związku realizacją koncepcji poszerzenia zakresu dywidendy cyfrowej dla radiowych systemów szerokopasmowych.

Idealne byłoby wykorzystanie na potrzeby nadawania komercyjnych programów regionalnych i lokalnych sieci stacji nadawczych przewidzianej dla multipleksu trzeciego (MUX3). To wymagałoby jednakże zgody TVP i zapewne wiązałoby się z rekompensatą utraconej pojemności na MUX3 poprzez przydział pojemności na innym multipleksie. Konieczne również wydaje się przeprowadzenie konsultacji przez KRRiT odnośnie do kwestii programowych związanych z emisją programów lokalnych w sposób cyfrowy.

Prezes UKE rekomenduje realizację zaproponowanego przez siebie wariantu A, nie wykluczając realizacji wariantu B, w przypadku gdyby wariant A nie cieszył się zainteresowaniem lub byłyby uzasadnione technicznie, ekonomicznie i społecznie propozycje lokalnych zasięgów multipleksów, lub wariant A byłby z innych powodów nierealizowalny.
Ja jestem za tym aby w latach 2011-2013 nadawcy lokalni pojawili się w ramach MUX3 a później mogliby się przenieść na MUX4 podczas gdy TVP1,2 i Info przeniosła BY się na MUX3.
Poza tym na co TVP tyle kanałów ?
Ostatnio zmieniony 30 czerwca 2011, o 11:25 przez Poland, łącznie zmieniany 1 raz.


Awatar użytkownika
Poland
Posty: 1919
Rejestracja: 4 marca 2009, o 13:19
Miejscowość: Trzciana k. Bochni
Odbiornik: Radio: GRUNDIG COSMOPOLIT 7A / DUAL DAB 3 / DUAL DAB P-100
Instalacja antenowa: Ant.: Teleskopowa (Radio DAB+ x3)
Nadajnik - obiekt nadawczy: RTCN Kraków "Chorągwica"

Re: Nadawcy kanałów lokalnych w ramach DVB-T

Post autor: Poland »

Według mnie przydzielająca miejsce KRRiT powinna powiedzieć stanowicze NIE Telewizji Polskiej (i tym samym wycofać TVP1 HD na pierwszym multipleksie zastępując go wersje) by przydzielić ósme dodatkowe miejsce lokalnemu nadawcy.Tym samym nieco zmieniam nieco swoją koncepcje na lata 2011 - 2013 którą zawarłem w poprzednim poście. Ewentualną opcją na ten okres jest pójście śladem TVP Info i nadawanie kanałów lokalnych na przepustowości innego kanału i do tego celu wybrałbym miejsca stacji ATM Rozrywka i Polsat Sport News.
Modyfikuje też swoje stanowisko odnośnie lokalności od 2013 roku proponując po jednym slocie na multipleksach 5 i 6 z wyborem dla stacji odnośnie sposobu ich wykorzystania.

Awatar użytkownika
DanielK
Posty: 795
Rejestracja: 31 stycznia 2009, o 13:12

Re: Nadawcy kanałów lokalnych w ramach DVB-T

Post autor: DanielK »

Dzisiaj wyłączono nadajniki TV Odra w Gorzowie Wielkopolskim (k.40) i Zielonej Górze (k.51). Stacje nie są nadawane w DVB-T.
Cytując Gazetę Wyborczą:
(...) TV Odra wyłączy nadajniki analogowe w Zielonej Górze i Gorzowie. Koszty nadawania sygnału i produkcji programu lokalnego będą w tej sytuacji nieuzasadnione - mówi Gazecie Wyborczej Mariusz Walkiewicz. I dodaje, że w korespondencji z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji (KRRiT) dopiero próbuje ustalić, jak ma się ubiegać o zmiany w koncesjach lokalnych, by TV Odra mogła nadawać cyfrowo.(...)
Link do źródła: satkurier.pl

Awatar użytkownika
twmichal
Posty: 721
Rejestracja: 19 grudnia 2010, o 14:40
Odbiornik: LV5T Deluxe
Samsung UEH320050W
Cabletech URZ0194
Instalacja antenowa: Tri Digit, antena pokojowa Sonus
Nadajnik - obiekt nadawczy: Raszyn/PKiN

Re: Nadawcy kanałów lokalnych w ramach DVB-T

Post autor: twmichal »

Nie będzie możliwości żeby nadawcy lokalni pojawili się w MUX-1 lub MUX-3.

W/g mnie zostanie uruchomionych kilka nadajników małej mocy, prawdopodobnie będą to MUX-y z tylko jednym kanałem. Tak chyba jest w Czechach.
I emisje raczej będą prowadzone z małymi mocami z innych obiektów niż RTCNy.
Inaczej sobie tego nie wyobrażam. Częstotliwości w każdym razie nie będą należały do puli "genewskich"

Awatar użytkownika
blockbuster
Posty: 1177
Rejestracja: 1 stycznia 2011, o 20:58
Miejscowość: okolice Radomska
Odbiornik: LG UK6300
Instalacja antenowa: ATX-91, wzmacniacz AWS-141ST
Nadajnik - obiekt nadawczy: Wręczyca, Kamieńsk, Kosztowy, Lysá Hora

Re: Nadawcy kanałów lokalnych w ramach DVB-T

Post autor: blockbuster »

twmichal pisze: I emisje raczej będą prowadzone z małymi mocami z innych obiektów niż RTCNy.
Inaczej sobie tego nie wyobrażam. Częstotliwości w każdym razie nie będą należały do puli "genewskich"
Dla telewizji TV Odra kanały i moce pod DVB-T UKE skoordynował już pod koniec września.

Świdnica - Komin MZEC k24 1.0 kW ND
Wroclaw -Kredka k24 10.0 kW ND

Gorzów Wlkp - B. Urzędu Woj. k38 1.0 kW ND
Zielona Góra - Ptasia k38 1.0 kW ND

Głogów - Komin EC Widziszów k43 1.0 kW ND
Legnica - Hotel Qubus k43 1.0 kW ND
Lubin - Komin MPEC Termal k43 1.0 kW ND

Jelenia Góra - Wzg.Kościuszki k57 1.0 kW ND

Awatar użytkownika
seba133
Posty: 1287
Rejestracja: 8 kwietnia 2012, o 12:27
Odbiornik: SONY KD-49X8505B Samsung UE37ES5700S 37"
Instalacja antenowa: Dipol 19/21-69 + symetryzator
Nadajnik - obiekt nadawczy: Łódź EC 4 MUX 1, 2, 3 100%

Re: Nadawcy kanałów lokalnych w ramach DVB-T

Post autor: seba133 »

Dobrze przemyślana sprawa. Inaczej dla takich stacji byłby koniec.

giaur500
Posty: 1497
Rejestracja: 1 lipca 2011, o 13:42

Re: Nadawcy kanałów lokalnych w ramach DVB-T

Post autor: giaur500 »

Przykładowa ramówka telewizji TVT:
00:00 Program TVN
06:30 Śląskie granie
07:25 Okiem kamery
07:30 Raport
07:50 Pogoda
08:00 Przesłuchanie
08:10 Lista Szlagierów po Śląsku
08:30 Program TVN
11:35 Okiem kamery
11:40 Raport
12:00 Pogoda
12:10 Przesłuchanie
12:20 Lista Szlagierów po Śląsku
12:40 Program TVN
18:25 Okiem kamery
18:30 Raport
18:50 Pogoda
18:57 Okiem kamery
19:00 Program TVN - Fakty
19:25 Miejski Program Informacyjny
19:40 Lista Szlagierów po Śląsku
20:00 Flash
20:05 Okiem kamery
20:10 Program TVN
Pytam - po co komu takie telewizje jak ta, które mają 3 własne programy, z których najdłuższy trwa 20 minut a poza tym nadaje sygnał tvn? Takie badziewie powinno sie wyłączać od razu z miejsca i zabierać koncesję bo to tylko eter zaśmieca - przeciez oni nadają tylko godzinę na dobę własnego programu (pół godzinny wieczorem i pół godziny rano - powtórka z wieczora). TV Odra nawet nie ma ramówki na swojej stronie internetowej ("przerwa techniczna").

Nie widzę w ogóle sensu istnienia takich telewizji, powinno się to wyłączyć i tyle.

Wiking

Re: Nadawcy kanałów lokalnych w ramach DVB-T

Post autor: Wiking »

Tak to wygląda, bo stacja miała na celu zwiększenie naziemnego zasięgu TVNu. Podobnie jest z siecią Odra, która robi na rzecz TV 4. :) Gdyby nie to, to stacje te, już dawno by nie istniały. :)
Tak na prawdę z tymi stacjami nie problemu, bo one swoją misję już zakończyły i dlatego nikt specjalnie nie płacze po części sieci Odra, która nadawała na obszarze lubuskiego. :D

Awatar użytkownika
ntcdvb
Posty: 1025
Rejestracja: 16 września 2012, o 19:52
Odbiornik: TV z DVB-T MPEG-4
(H.264/AVC)
Instalacja antenowa: indywidualna
Nadajnik - obiekt nadawczy: JG/ŚK 2,3 | ČR-Sit'1-4 | DE-Löbau

Re: Nadawcy kanałów lokalnych w ramach DVB-T

Post autor: ntcdvb »

Dopóki Polskie Media finansowały nadawanie był sygnał TV ODRA w Lubuskim.
Obecnie jest tam zasięg MUX2 i TV4 i TV6 mają pokrycie.
Finansowanie kanałów regionalnych przeniosą na opłaty za nadawanie cyfrowe.
@Wiking już wyjaśnił jaki był cel ramówki TVN lub TV4 w stacjach lokalnych, a że te miały kanały (częstotliwość) to było jak było.

giaur500
Posty: 1497
Rejestracja: 1 lipca 2011, o 13:42

Re: Nadawcy kanałów lokalnych w ramach DVB-T

Post autor: giaur500 »

No to tym bardziej powinny te stacje zniknąć. TVN czy TV4 mają już wystarczający zasięg i nie ma sensu przyznawać im kolejnych częstotliwości/miejsc w muxach tylnymi drzwiami poprzez jakieś stacje typu tv odra. Jak dla mnie to nie ma tu żadnego problemu - wyłączyć te nadajniki i już.

brachu
Posty: 235
Rejestracja: 27 kwietnia 2011, o 08:50
Odbiornik: T-HD 1000
Nadajnik - obiekt nadawczy: Jemiołów, Wilkanowo

Re: Nadawcy kanałów lokalnych w ramach DVB-T

Post autor: brachu »

Powinno się na każdym terenie przeprowadzić konkurs na telewizję lokalną. W wielu miastach w kablówkach nadaje wiele wartościowych stacji, które chętnie poszerzyłyby swój zasięg. Czytałem kiedyś, że RTV Lubuska(ramówka wielokrotnie lepsza od TV Odra) byłaby zainteresowana nadawaniem w lokalnym Mux-ie.

belzebiusz
Posty: 2499
Rejestracja: 5 grudnia 2011, o 15:35
Odbiornik: .
Sony KDL-42W805A
Not Only TV LV5T Deluxe (USB)
Instalacja antenowa: 19-elementowa Yagi
z symetryzatorem,
na kominie
Nadajnik - obiekt nadawczy: RTCN: Siedlce/Łosice i Dęblin/Ryki

Re: Nadawcy kanałów lokalnych w ramach DVB-T

Post autor: belzebiusz »

DVB-T: Propozycja UKE dla regionalnych telewizji
http://satkurier.pl/news/79970/dvb-t-pr ... wizji.html

Szymon_Zy
Posty: 312
Rejestracja: 16 listopada 2010, o 12:30
Odbiornik: AF9015,IT9135,hd507,hd527,Samsung UE40D5500
Instalacja antenowa: Dipol-19
Nadajnik - obiekt nadawczy: Klepaczka/Błeszno

Re: Nadawcy kanałów lokalnych w ramach DVB-T

Post autor: Szymon_Zy »

Bardzo mi wariant A odpowiada bo NTL Radomsko to mimo wszystko niezła stacja lokalna gdzie jest całkiem sporo materiałów z Cz-wy więc w ramach MUX3 z Klepaczki mogłaby spokojnie nadawać. Choć pewnie TVP do MUX3 jej nie wpuści. Natomiast kanał w MUX2 i MUX1 raczej nie ma miejsca z tytułu kierunku i zasięgu emisji.

Wariant z dodatkowym muxem dla stacji lokalnych jest nieekonomiczny.

zesepo
Posty: 551
Rejestracja: 3 października 2011, o 21:36
Odbiornik: Opticum HDFT24plus
TESCO DR14O3 R CE
Nadajnik - obiekt nadawczy: RTCN Chwaszczyno

Re: Nadawcy kanałów lokalnych w ramach DVB-T

Post autor: zesepo »

A "rezerwacji" dla kogoś kto chciałby gdzie indziej utworzyć swoją stację nie ma? :/ Są miejsca tylko dla istniejących nadawców?

Awatar użytkownika
blockbuster
Posty: 1177
Rejestracja: 1 stycznia 2011, o 20:58
Miejscowość: okolice Radomska
Odbiornik: LG UK6300
Instalacja antenowa: ATX-91, wzmacniacz AWS-141ST
Nadajnik - obiekt nadawczy: Wręczyca, Kamieńsk, Kosztowy, Lysá Hora

Re: Nadawcy kanałów lokalnych w ramach DVB-T

Post autor: blockbuster »

Szymon_Zy pisze:Bardzo mi wariant A odpowiada bo NTL Radomsko to mimo wszystko niezła stacja lokalna gdzie jest całkiem sporo materiałów z Cz-wy więc w ramach MUX3 z Klepaczki mogłaby spokojnie nadawać. Choć pewnie TVP do MUX3 jej nie wpuści. Natomiast kanał w MUX2 i MUX1 raczej nie ma miejsca z tytułu kierunku i zasięgu emisji.

Wariant z dodatkowym muxem dla stacji lokalnych jest nieekonomiczny.
Ale dużo na to wskazuje, że na taki właśnie wariant zdecydował się UKE.
Inna sprawą jest to ile z obecnych stacji lokalnych po wyłączeniu analogu zdecyduje się na kontynuację nadawania tym razem w sposób cyfrowy :?:
A co do NTL, to z tego co się jakiś czas temu dowiedziałem, to obecnie czekają na możliwość wystąpienia o nową koncesję i że podobno mają przyznany kanał pomiędzy 40 a 50.

Awatar użytkownika
DanielK
Posty: 795
Rejestracja: 31 stycznia 2009, o 13:12

Re: Nadawcy kanałów lokalnych w ramach DVB-T

Post autor: DanielK »

Ciekawe kto będzie operatorem, nie tylko technicznym tych lokalnych multipleksów?

Awatar użytkownika
seba133
Posty: 1287
Rejestracja: 8 kwietnia 2012, o 12:27
Odbiornik: SONY KD-49X8505B Samsung UE37ES5700S 37"
Instalacja antenowa: Dipol 19/21-69 + symetryzator
Nadajnik - obiekt nadawczy: Łódź EC 4 MUX 1, 2, 3 100%

Re: Nadawcy kanałów lokalnych w ramach DVB-T

Post autor: seba133 »

A wiadomo kiedy będzie Odra TV w DVB-T?

zesepo
Posty: 551
Rejestracja: 3 października 2011, o 21:36
Odbiornik: Opticum HDFT24plus
TESCO DR14O3 R CE
Nadajnik - obiekt nadawczy: RTCN Chwaszczyno

Re: Nadawcy kanałów lokalnych w ramach DVB-T

Post autor: zesepo »

@Daniel - a kto może być? :)

Odpowiedz