Strona 12 z 12

Re: Przyszłość pasma UHF

: 7 marca 2019, o 15:06
autor: ObywatelDVB-T
Jak mówił minister Zagórski, uporządkowaniu sytuacji w pasmach mogłaby służyć też rozważana przez resort cyfryzacji specustawa dot. uporządkowania pasma 700 MHz.

- Rozważamy to ze względu na konieczność uporządkowania tej kwestii dla telewizji naziemnych. Ma to pośrednio związek z 5G ale przede wszystkim wynika z konieczności przeniesienia cyfrowej telewizji naziemnej na niższe zakresy częstotliwości w związku z tym, że na podstawie porozumień w ramach UE i ITU, pasmo 700 MHz zajmowane przez naziemną telewizję cyfrową nie tylko w Polsce, ale także w innych państwach, w tym także w Rosji, mają zostać zwolnione pod potrzeby sieci 5G - powiedział minister.

Według Zagórskiego operatorzy telewizyjni obawiają się dużych kosztów związanych z tym procesem, więc po dyskusji w ostatniej fazie prac nad Prawem telekomunikacyjnym resort uznał, że jeżeli analizy potwierdzą te obawy, wprowadzi rozwiązania odciążające nadawców.

- Będziemy starali się tak ten proces ułożyć, by koszty były jak najmniejsze i nie powodowały, że sygnał jakiejkolwiek stacji telewizyjnej byłby z tego powodu zakłócony, a telewidzowie mieli problemy - zadeklarował. Zauważył też, że zmiana standardu nadawania telewizji cyfrowej pozwoli na zwiększenie ilości kanałów, a widzowie otrzymają dostęp do bogatszej oferty w lepszej jakości.
https://biznes.interia.pl/media/news/za ... 05096,5058

Re: Przyszłość pasma UHF

: 7 marca 2019, o 20:59
autor: poxipol
Koszty zmian,poniosą operatorzy telewizyjni jak i ich użytkownicy.
Zmiana standardów nadawania- bogatsza oferta,wiążąca się z większą kompresją sygnału,wiąże się z uzyskaniem lepszego poziomu sygnału i jego jakości.
Podobnie ma się to z odbiorem sat.
MPEG-2 60 cm
MPEG-4 80 cm
T-2 pewnie powyżej 1 m

W naziemnej,przy zachowaniu takich samych parametrów nadajnika,ma się to podobnie.
W trudnej sytuacji mogą być odbiorcy,mający parametry odbioru na granicy poziomu sygnału.lub jego jakości.
W wielu postach np.odbiór CZ.można zauważyć brak odbioru w T-2 lub jego sporadyczny odbiór,przy dobrym odbiorze w MPEG-2.

Jakość odbiorników dekodujących sygnał T-2.to już inna sprawa.

Re: Przyszłość pasma UHF

: 14 marca 2019, o 17:15
autor: K63
Rosja zablokuje migrację kanałów tv do pasma 470-694 MHz? Czy Białoruś i Ukraina dotrzymają umowy?
Karol Okoński - sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji pisze:Wobec braku realnych efektów negocjacji z Rosją ws. zwolnienia pasma 700 MHz prowadzonych przez UKE, Prezes UKE podjął decyzję o wydzieleniu do odrębnego nurtu negocjacji z Rosją kwestii uzgodnienia nowego planu częstotliwościowego dla naziemnej telewizji cyfrowej w paśmie poniżej 700 MHz. 25 września 2018 r. Prezes UKE skierował do Administracji Rosji pismo, w którym przesłał projekt porozumienia odnośnie rekonfiguracji sieci NTC w zakresie 470-694 MHz. W odpowiedzi z 17 grudnia 2018 r. Federacja Rosyjska poinformowała, że w związku z wcześniej podpisanymi porozumieniami w Genewie w 2006 r. i w Nidzie w 2009 r., nie widzi konieczności finalizacji prac nad nowym planem dla telewizji cyfrowej w formie porozumienia. W kolejnym piśmie z 15 stycznia 2019 r. Prezes UKE zaakceptował zaproponowane przez Administrację Rosji zmiany do załączników technicznych oraz podtrzymał stanowisko o konieczności podpisania porozumienia ws. listy skoordynowanych obszarów wykorzystania częstotliwości i telewizyjnych stacji nadawczych w zakresie 470-694 MHz. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji UKE nie otrzymało odpowiedzi na pismo.
...
24 sierpnia 2017 r. zostało zawarte porozumienie z Administracją Białorusi uzgadniające plan częstotliwościowy dla telewizji cyfrowej poniżej pasma 700 MHz. Ponadto w porozumieniu tym Administracja Białorusi zobligowała się do przekazania Polsce do 31 grudnia 2018 r. informacji na temat terminu wyłączenia stacji telewizyjnych pracujących w paśmie 700 MHz. Z uwagi na brak informacji od Administracji Białorusi, 15 stycznia br. Prezes UKE wystąpił do Białorusi o wskazanie terminu zwolnienia pasma 700 MHz przez białoruskie stacje TV. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji UKE nie otrzymało odpowiedzi na pismo.
...
11 grudnia 2017 r. zostało zawarte porozumienie z Administracją Ukrainy, uzgadniające plan częstotliwościowy dla telewizji cyfrowej poniżej pasma 700 MHz. Ponadto w porozumieniu tym Administracja Ukrainy zobligowała się do przekazania Polsce do 30 czerwca 2020 r. informacji na temat terminu wyłączenia stacji telewizyjnych pracujących w paśmie 700 MHz.
Więcej tutaj.