Decyzja rezerwacyjna dla DVB-H wreszcie wydana

Forum o telewizji mobilnej
Awatar użytkownika
JaroslawMroczkowski
Administrator
Posty: 2417
Rejestracja: 1 stycznia 1970, o 01:00

Decyzja rezerwacyjna dla DVB-H wreszcie wydana

Post autor: JaroslawMroczkowski » 26 czerwca 2009, o 23:52

Po kilku miesiącach oczekiwania dziś (2009-06-26) UKE wydał decyzję rezerwacyjną dla DVB-H
>> więcej szczegółów w komunikacie UKE

pełna treść komunikatu UKE z dnia 2009-06-26:
"
Prezes UKE podpisał decyzję w sprawie rezerwacji częstotliwości z zakresu 470-790 MHz przeznaczonych do świadczenia audiowizualnych usług medialnych na obszarze całego kraju.
Dnia 26 czerwca 2009 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej podpisał decyzję nr DZC-WAP-5176-3/09 (60), w której dokonał na rzecz INFO-TV-FM Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu, rezerwacji częstotliwości obejmującej kanały o szerokości 8 MHz, z zakresu 470- 90 MHz, przeznaczonych do świadczenia audiowizualnych usług medialnych, w tym rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych na obszarze całego kraju, w technologii DVB-H, w radiokomunikacyjnej służbie radiodyfuzyjnej.
INFO-TV-FM Sp. z o.o. została uprawniona do wykorzystania zarezerwowanych częstotliwości w okresie do 31 maja 2015 roku na obszarze 31 miast Polski oraz w okresie od 1 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2023 roku na obszarze całego kraju.
Zgodnie z podjętymi w ramach konkursu zobowiązaniami, INFO-TV-FM Sp. z o.o. została zobowiązana do:
1) Rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości oraz rozpoczęcia komercyjnego hurtowego oferowania audiowizualnych usług medialnych, w tym rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych z ich wykorzystaniem, rozumianego jako moment ogłoszenia równej i niedyskryminacyjnej oferty hurtowej przy jednoczesnym umożliwieniu odbioru użytkownikom końcowym na obszarach, na których nastąpiło rozpoczęcie wykorzystywania częstotliwości nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania rezerwacji częstotliwości.
2) Osiągnięcia tempa rozwoju sieci rozumianego jako pokrycie kolejnych obszarów rezerwacji sygnałem radiowym niezbędnym do świadczenia usługi hurtowej na poziomie co najmniej 79dB μV/m w 80% obszaru rezerwacji, liczonego zgodnie z metodą ITU-R P.1546 na 10 obszarach wykorzystywania częstotliwości na koniec roku 2009.
3) Osiągnięcia tempa rozwoju sieci rozumianego jako pokrycie kolejnych obszarów rezerwacji sygnałem radiowym niezbędnym do świadczenia usługi hurtowej na poziomie co najmniej 79dB μV/m w 80% obszaru rezerwacji, liczonego zgodnie z metodą ITU-R P.1546 na 31 obszarach wykorzystywania częstotliwości na koniec roku 2011.
4) Zachowania minimalnego procentowego udziału programów radiofonicznych lub telewizyjnych w sygnale multipleksu, nie niższego niż 66%. Udział procentowy poszczególnych składników multipleksu powinien być wyznaczany jako stosunek arytmetycznej średniej przepływności chwilowych, przypadającej na strumienie transportowe poszczególnych przekazów, mierzonej na wejściu modulatora w okresie 1 miesiąca do maksymalnej przepływności bitowej multipleksu na wejściu modulatora, na zdekodowanej warstwie IP.
5) Uiszczenia jednorazowej opłaty za dokonanie rezerwacji częstotliwości w wysokości zadeklarowanej w ofercie złożonej w konkursie, tj. w wysokości 15 105 600 zł (słownie: piętnastu milionów stu pięciu tysięcy sześciuset złotych) w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia niniejszej decyzji, na rachunek bankowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
6) Hurtowego oferowania audiowizualnych usług medialnych, w tym rozprowadzanych programów radiofonicznych lub telewizyjnych, oferowanych z wykorzystaniem częstotliwości objętych rezerwacją, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na zasadach równych, jawnych, oraz niedyskryminacyjnych, przez przedstawienie i opublikowanie jednolitej oferty hurtowej, zawierającej w szczególności warunki i zasady, w tym techniczne i ekonomiczne, współpracy z operatorem oraz wszystkie inne elementy niezbędne do zawarcia umowy na hurtowe świadczenie audiowizualnych usług medialnych oraz właściwego wykonywania takiej umowy. Oferta powinna zawierać jednakowe warunki w porównywalnych okolicznościach, a także zawierać postanowienia zapewniające oferowanie usług oraz udostępnianie informacji na warunkach nie gorszych od stosowanych w ramach własnego przedsiębiorstwa, lub w stosunkach z podmiotami zależnymi w oparciu o jednolitą ofertę dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
7) Detalicznego świadczenia audiowizualnych usług medialnych, w tym rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych z wykorzystaniem częstotliwości objętych rezerwacją, w tym we własnym imieniu, wyłącznie za pośrednictwem wyodrębnionej spółki zależnej.
8) Oferowania hurtowego audiowizualnych usług medialnych, w tym rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych, z wykorzystaniem częstotliwości objętych rezerwacją na obszarze całego kraju, zawierających:
a) co najmniej 16 programów radiofonicznych lub telewizyjnych;
b) od co najmniej 16 unikalnych dostawców audiowizualnych usług medialnych, w tym nadawców w rozumieniu ustawy o radiofonii i telewizji;
c) przy zapewnieniu, że żaden z dostawców audiowizualnych usług medialnych w tym nadawców w rozumieniu ustawy o radiofonii i telewizji oraz żaden z podmiotów z nim powiązany nie może przekroczyć maksymalnego poziomu udziału programów radiofonicznych lub telewizyjnych w sygnale multipleksu powyżej 50%, obliczonego zgodnie z zapisem wskazanym w pkt 4).
9) Świadczenia usług, przez cały okres obowiązywania rezerwacji częstotliwości, zgodnie ze zobowiązaniami odnośne oferty hurtowej określonymi w pkt 6) oraz zgodnie ze zobowiązaniami odnośnie zawartości programowej określonymi w pkt 8).
10) Oferowania programów radiofonicznych lub telewizyjnych, uwzględniając pozaekonomiczne interesy narodowe dotyczące kultury, języka i pluralizmu mediów, których treść jest zgodna z następującymi obowiązkami i zakazami przewidzianymi przepisami prawa polskiego oraz międzynarodowego:
* w przypadku programów telewizyjnych, nadawcy przeznaczają co najmniej 33% kwartalnego czasu nadawania programu na audycje wytworzone pierwotnie w języku polskim, z wyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów;
* w przypadku programów radiofonicznych lub telewizyjnych, nadawcy przeznaczają co najmniej 33% kwartalnego czasu nadawania w programie utworów słowno - muzycznych na utwory, które są wykonywane w języku polskim;
* w przypadku programów telewizyjnych, nadawcy przeznaczają ponad 50% kwartalnego czasu nadawania programów na audycje europejskie, z wyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów;
* w przypadku programów telewizyjnych nadawcy przeznaczają co najmniej 10% kwartalnego czasu nadawania na audycje europejskie wytworzone przez producentów niezależnych, z wyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów;
* zasadami dotyczącymi reklamy, telesprzedaży i sponsoringu;
* zakazem propagowania działań sprzecznych z prawem, polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym, w szczególności treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
* wymogami w zakresie poszanowania przekonań religijnych odbiorców, a zwłaszcza chrześcijańskiego system wartości;
* zakazem sprzyjania zachowaniom zagrażającym zdrowiu lub bezpieczeństwu oraz zachowaniom zagrażającym środowisku naturalnemu;
* zakazem oferowania treści zagrażających fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich, w szczególności zawierających treści pornograficzne lub w sposób nieuzasadniony eksponujących przemoc.
11) W przypadku treści innych niż wymienione powyżej w punkcie 10, a które mogą wywrzeć negatywny wpływ na fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich, podjęcia działań, które ograniczą dostęp do tych treści.
12) Zapewnienia minimalnego procentowego udziału usług dodatkowych w sygnale multipleksu w wysokości 5%, obliczonego zgodnie z zapisem w pkt 4), przy czym usługą dodatkową jest usługa inna niż programy radiofoniczne lub telewizyjne w szczególności taka jak elektroniczny przewodnik po oferowanych audiowizualnych usługach medialnych, w tym rozprowadzanych programach radiofonicznych lub telewizyjnych, albo dodatkowe treści informacyjne towarzyszące audiowizualnym usługom medialnym.
Wyżej wymieniona decyzja jest pierwszą rezerwacją częstotliwości przeznaczonych do świadczenia audiowizualnych usług medialnych, w tym rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych na obszarze całego kraju, w technologii DVB-H, w radiokomunikacyjnej służbie radiodyfuzyjnej wydaną przez polskiego regulatora.
"

Awatar użytkownika
Poland
Posty: 1886
Rejestracja: 4 marca 2009, o 13:19
Odbiornik: Radio: GRUNDIG COSMOPOLIT 7A / DUAL DAB 3 / DUAL DAB P-100
Instalacja antenowa: Ant.: Teleskopowa (Radio DAB+ x3)
Nadajnik - obiekt nadawczy: RTCN Kraków "Chorągwica"

Re: Decyzja rezerwacyjna dla DVB-H wreszcie wydana

Post autor: Poland » 30 czerwca 2009, o 20:42

Ciekawe kiedy zostanie przedstawiona lista tych pierwszych bodajże 31 miast i nadajników ??

varicap

Re: Decyzja rezerwacyjna dla DVB-H wreszcie wydana

Post autor: varicap » 30 czerwca 2009, o 21:25

Poland pisze:Ciekawe kiedy zostanie przedstawiona lista tych pierwszych bodajże 31 miast i nadajników ??
Chciałeś powiedzieć "pierwszych dziesięciu" ?
Bo dokońca roku muszą wykorzystywać częstotliwości w 10 obszarach rezerwacji z 80% pokryciem tych obszarów.
Pewnie będą to obiekty spełniające dwa warunki:
- duże miasto
- obecny w nim swój obiekt nadawczy
Jeśli czegoś braknie to może gdzieś skorzystają z obiektów innego operatora ale to musiało by być naprawdę spore miasto.
Słyszałem też opinię (poważanego specjalisty od polskiego środowiska telekomunikacyjnego i znającego jego realia), że DVB-T nie ruszy w zakładanym terminie z powodu... solidarnego braku zakupu usługi hurtowej u INFO-TV-FM przez "wielką trójcę".
Nie pierwszy to przypadek gdzie coś się torpeduje dla wykończenia innej firmy a nie dla rozwoju swojej.
Pamiętacie przetargi na WiMax ? Wiele firm wygrało i nawet za częstotliwosci zapłaciło.
Ale to firmy krzak i jedynymich wyposażeniem jest biuro w wynajętym mieszkaniu i telefaks.
Za nimi kryją się być może udziałowcy (zagraniczni) naszych operatorów sieci komórkowych.
Dobrze że nowelizacja PT pozwala Prezesowi UKE (od niedawna) odbierać częstotliwosci w razie ich niewykorzystywania (opłaty za rezerwacje nie są zwracane).
Może będzie mniej kombinatorów.
Obawiam się, że DVB-H to śliska sprawa.
A bardzo chciałbym się tu mylić.
vari

kroczek12
Posty: 252
Rejestracja: 8 stycznia 2009, o 20:12
Odbiornik: Ferguson T650i, Sony KDL-50W829B, Avermedia H339
Instalacja antenowa: Televes DAT 75 i ATX 107
Nadajnik - obiekt nadawczy: TON Gorlice/Maślana Góra, Bardejov

Re: Decyzja rezerwacyjna dla DVB-H wreszcie wydana

Post autor: kroczek12 » 14 października 2009, o 19:56

Pojawiła sie na stronie INFO-TV-FM informacja dot. świadczenia usług dvb-h. Zawarto w nim liste (31) miast w jakich uruchomione będzie dvb-h. Pierwszy nadajnik uruchomiony bedzie w listopadzie 2009 (Warszawa) a ostatni w grudniu 2011. Stosunkowo dużo miast sie znalazło w początkowym etapie cyfryzacji bo aż 10.
INFO-TV-FM

Oby ich plan nie zawiódł i wszystko zostało uruchomione w terminie.

Zablokowany