Strona 1 z 1

Minimalne wymagania dla odbiorników DAB+

: 10 lipca 2014, o 13:15
autor: JaroslawMroczkowski
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji informuje:

"8 lipca 2014 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjęła stanowisko, w którym rekomenduje stosowanie dokumentu pod tytułem „Minimalne wymagania techniczne i eksploatacyjne dla odbiornika radiofonii cyfrowej DAB+ przeznaczonego dla Polski” w produkcji, imporcie i dystrybucji handlowej urządzeń odbiorczych radiofonii cyfrowej DAB+ przeznaczonych na rynek polski."

Pełna treść komunikatu wraz z dokumentami w języku polskim i angielskim znajduje się na stronie internetowej KRRiT:
http://www.krrit.gov.pl/krrit/aktualnos ... owych.htmlDla leniwych, linki bezpośrednio do plików:
:arrow: Minimalne wymagania techniczne i eksploatacyjne dla odbiornika radiofonii cyfrowej DAB+ przeznaczanego dla Polski.
:arrow: Minimum technical and exploitation requirements for digital sound broadcasting DAB+ receiver designed for Poland.

Re: Minimalne wymagania dla odbiorników DAB+

: 19 marca 2020, o 14:28
autor: JaroslawMroczkowski

Re: Minimalne wymagania dla odbiorników DAB+

: 16 listopada 2020, o 14:25
autor: JaroslawMroczkowski
Nowelizacje rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych
Dz.U. 2020 poz. 679 :arrow: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0200000679

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych
Dz.U. 2020 poz. 1058 :arrow: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0200001058

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 4 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych
Dz.U. 2020 poz. 1980 :arrow: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0200001980
Data wejścia w życie: 2021-01-01