REGULAMIN Forum

tematy organizacyjno-porządkowe
Awatar użytkownika
JaroslawMroczkowski
Administrator
Posty: 2583
Rejestracja: 1 stycznia 1970, o 01:00

REGULAMIN Forum

Post autor: JaroslawMroczkowski »

Regulamin Forum forum.emitel.pl


§1. Postanowienia Ogólne. Definicje.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z „forum.emitel.pl,” zwanego dalej Forum, prowadzonego przez spółkę Emitel S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000716108, o kapitale zakładowym: 17`933`500,00 zł, posiadającą numer NIP: 527-27-03-675, REGON: 146945210.

2. Forum oznacza serwis internetowy http://forum.emitel.pl. Forum jest poświęcone realizowanym przez EmiTel usługom naziemnej telewizji i radiofonii cyfrowej oraz problemom związanym z budową sieci naziemnej, odbiorem telewizji i radiofonii cyfrowej oraz z urządzeniami związanymi z w/w zagadnieniami.

3. Administrator - osoba prowadząca i zarządzająca Forum oraz rozpatrująca odwołania od decyzji Moderatorów.

4. Moderator - osoba strzegąca porządku na Forum. Moderator posiada uprawnienia modyfikacji zawartości we wszystkich Działach Forum, usuwania treści niezwiązanych z tematyką Forum, bądź sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami.

5. Administracja Forum – osoby pełniące funkcję Administratora lub Moderatora Forum.

6. Dział Forum - wyodrębniona z całości część Forum ze względu na przeznaczenie i zawartość merytoryczną.

7. NICK – unikalna, wybrana przez Użytkownika nazwa, pod którą występuje na Forum.

8. Użytkownik - osoba, która została zarejestrowana na Forum pod podanym przez siebie NICKiem, mająca prawo do przeglądania zawartych na Forum treści oraz rozpoczynania nowych Wątków i wpisywania Postów.

9. Wątek - dyskusja w określonym temacie, tj. w zakresie usług realizowanych przez Emitel, w szczególności naziemnej telewizji i radiofonii cyfrowej oraz w zakresie problemów związanych z budową sieci naziemnej, obiorem telewizji i radiofonii cyfrowej oraz z urządzeniami związanymi z w/w zagadnieniami.

10. Post - wiadomość wysyłana przez Użytkownika do określonego Wątku, związana z tematyką danego Wątku.

11. Logowanie - proces identyfikacji Użytkownika Forum przez system informatyczny na podstawie nazwy (NICKu) Użytkownika oraz używanego przez niego hasła.

12. W sytuacji zaistnienia wątpliwości odnośnie zasad korzystania z Forum, Użytkownik uprawniony jest do zadania pytania Administracji Forum wysyłając tzw. PW (prywatną wiadomość) bądź na adres e- mail: dvb-t @ emitel . pl


§2. Rejestracja

1. Rejestracja Użytkowników odbywa się na oznaczonej stronie internetowej Forum. Podczas rejestracji wymagane jest podanie: unikalnej wybranej przez Użytkownika nazwy (NICK), adresu poczty elektronicznej e-mail, na który zostanie wysłana informacja o sposobie aktywacji konta oraz hasła za pomocą którego Użytkownik będzie się logował do Forum.
Poprzez rejestrację użytkownik potwierdza, że ukończył 16 rok życia.

2. Każdy Użytkownik działa na Forum pod nazwą. Nazwą Użytkownika jest jego NICK.

3. Rejestrując się na Forum, Użytkownik wyraża zgodę na warunki korzystania z Forum, określone w niniejszym Regulaminie.

4. Niedopuszczalne jest użycie nazw obraźliwych, wulgarnych, nazw zarezerwowanych dla wartości religijnych, a także adresów stron www, oraz nazw serwisów, jako nazwy Użytkownika (NICK), podczas rejestracji na Forum. Tego typu konta będą usuwane.

5. Użytkownik może zarejestrować się na Forum tylko pod jednym NICKiem. Wielokrotna rejestracja jest niedopuszczalna.

6. Rejestracja wymaga potwierdzenia wiadomości wysłanej na adres e-mail Użytkownika. Podanie nieistniejącego adresu uniemożliwi rejestrację. Późniejsza zmiana adresu na nieistniejący spowoduje zablokowanie konta na Forum.

7. Ponowna rejestracja jest możliwa tylko, gdy konto zostało usunięte lub wystąpiły problemy z poprzednim kontem i zostały zgłoszone Administratorowi Forum. W innym przypadku kolejne konto będzie usuwane, a Użytkownik otrzyma ostrzeżenie lub zostanie zablokowany.

8. W trakcie rejestracji należy uzupełnić wszystkie dostępne pola w tym:
Lokalizacja – pole na wpisanie lokalizacji (miejscowość) odbioru, czyli miejsca w którym odbieramy sygnał DVB-T (np. miejsce zamieszkania)
Odbiornik - miejsce na wpisanie podstawowych informacji na temat wykorzystywanego odbiornika (odbiorników), takich jak model i typ. Wielkość pola 60 znaków.
Antena - miejsce na opis wykorzystywanej instalacji antenowej: rodzaj, model, typ anteny i miejsce zawieszenia. Wielkość pola 80 znaków.
Nadajnik - nazwa obiektu nadawczego, na który skierowana jest antena DVB-T. Długość pola 25 znaków.

9. Dokonując rejestracji na Forum, Użytkownik wraża zgodę na otrzymywanie korespondencji email na podany podczas zakładania konta adres poczty elektronicznej od serwisu forum.emitel.pl, w tym komunikatów obsługi Forum.

10. Użytkownik ma możliwość późniejszej zmiany danych podanych w trakcie rejestracji. Pozostałe dane może zmienić Administrator Forum na wniosek Użytkownika.

11. Rejestrując się na Forum Użytkownik otrzymuje możliwość elektronicznego, publicznego wypowiadania się (tzw. postowania) na Forum oraz wyraża zgodę na ewentualne wykorzystanie treści swoich wypowiedzi przez Emitel.

12. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Emitel S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Franciszka Klimczaka 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit.a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Dane będą przetwarzane w celu identyfikacji osób korzystających z forum EmiTel. Macie Państwo prawo wycofania przedmiotowej zgody w dowolnym momencie, a także możliwość dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania możliwości korzystania z forum EmiTel. Dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia konta.
Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.


§3. Publikacja wypowiedzi na Forum

1. Zakładanie Wątków i pisanie Postów możliwe jest po zarejestrowaniu się.

2. Przed założeniem nowego Wątku należy sprawdzić, czy istnieje Wątek o podobnej tematyce, w którym można napisać dany Post. Należy skorzystać z wyszukiwarki, a także sprawdzić czy odpowiedz na pytanie nie znajduje się w FAQ. Wszystkie nowe Wątki, założone niezgodnie z powyższą regułą, zostaną skasowane. Nie każde pytanie, pomysł, lub światła myśl, zasługują na otwarcie nowego Wątku, o czym należy pamiętać. Użytkownicy podejmując nowe Wątki lub pisząc Posty powinni kierować się regułą, aby nie powielać tematów już podjętych na Forum oraz stosować zasadę „nie zaśmiecania Forum”.

3. Przed utworzeniem nowego Wątku każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zawartością danego Działu Forum oraz zawartych w nim ogłoszeń.

4. Posty powinny być umieszczane w odpowiednich Działach Forum. Wystawianie tego samego Postu w różnych działach lub kilka razy w różnych Wątkach jest niedopuszczalne.

5. Zabronione jest cytowanie treści Postu, na który Użytkownik odpowiada, jeśli jego odpowiedź znajdzie się bezpośrednio pod tym Postem.

6. Zabronione jest pisanie Posta pod swoim Postem, chyba, że jest to uzasadnione działanie. Należy użyć opcji „edytuj” i uzupełnić wcześniejszy Post.

7. Użytkownicy nie mają prawa do edycji swoich Postów (w celu usunięcia ich treści) co w konsekwencji niesie ze sobą zburzenie kontekstu wypowiedzi innych Użytkowników. Można edytować jedynie własne Posty w celu dodania nowych informacji i/lub poprawienia obecnych wartości merytorycznych.

8. Posty umieszczane na Forum muszą być zgodne z prawem i winny cechować się kulturą wypowiedzi, dbałością o stylistykę oraz pisownię, która powinna być zgodna z zasadami ortografii. (Zabronione jest „krzyczenie” poprzez pisanie wielkimi literami. Zabronione jest używanie wulgaryzmów, a także wzbudzanie kłótni.)

9. Zabronione jest publikowanie Postów o treściach handlowych, linków do stron komercyjnych, kupię/sprzedam itp. Wszystkie reklamy będą usuwane. Zabronione jest podawanie linków, bannerów i reklam produktów. Szczególnie usuwane będą linki do aukcji internetowych. Zabrania się reklamowania swoich lub cudzych serwisów internetowych w tematach, treści wypowiedzi, avatarach, sygnaturach itd., bez zgody Administracji Forum.

10. Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi o charakterze osobistym, mogących obrażać lub naruszyć dobra osobiste innych Użytkowników Forum, osób trzecich, lub Administrację Forum.

11. Posty związane z polityką, szkalujące urzędy lub instytucje lub osoby fizyczne będą bez ostrzeżenia usuwane, a ich autorzy blokowani.

12. Zabrania się podawania linków do nielegalnych wersji programów i treści intelektualnych chronionych prawem autorskim, umieszczonych na różnego rodzaju serwerach plików.

13. Posty nie związane z tematyką danego Wątku będą usuwane.

14. Kolor czerwony czcionki w Postach zarezerwowany jest dla Administracji Forum.

15. Zabrania się stosowania awatarów zawierających wyrazy "Administrator", "Moderator” oraz innych, mogących wprowadzać Użytkowników Forum w błąd.

16. Sprawy prywatne należy załatwiać poprzez PW lub inne środki komunikacji, lecz nie na Forum. (Funkcja PW dostępna jest dla nowych użytkowników dopiero po wysłaniu 5 postów na forum.)

17. Bezwzględnie należy stosować się do próśb i nakazów Administracji Forum, związanych z utrzymaniem porządku na Forum oraz z zasadami określonymi w Regulaminie. Nie wolno kasować lub edytować wpisów Administracji Forum w swoim Poście.

18. Tematy z nazwami typu "PROBLEM", "POMOCY", "CO ROBIĆ" są nieprawidłowe i będą usuwane. W jednym Wątku powinien być poruszony tylko jeden problem. Sugeruje się nadawanie odpowiedniej (jasnej i streszczającej problem) nazwy swojemu Wątkowi

19. W przypadku zastosowania błędnego tytułu Wątku lub Postu w niewłaściwym Wątku - Administracja Forum może skorygować tytuł lub przenieść Post do właściwego Wątku.

20. W przypadku uporczywego publikowania wypowiedzi niezgodnych z zasadami Regulaminu, takie Wątki i Posty będą usuwane, a Użytkownikowi, będącemu autorem Wątku lub Postu, będzie wystawiane ostrzeżenia.

21. Jeśli Użytkownik nie zastosuje się do ponownego ostrzeżenia, Administrator Forum może podjąć decyzję o usunięciu takiego Użytkownika z Forum i/lub o zablokowaniu jego IP.


§4. Użytkownicy


1. Użytkownicy mają prawo do publikowania swoich wypowiedzi o ile nie łamią przy tym postanowień Regulaminu.

2. Użytkownicy publikują swoje Posty wyłącznie na własną odpowiedzialność. Emitel S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na Forum.

3. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników Forum treści:
3.1 nawołujących do pogardy, dyskryminacji, nienawiści i przemocy w jakiejkolwiek formie, lub treści, które takie czyny usprawiedliwiają lub gloryfikują;
3.2 stojących w sprzeczności z polskim prawem;
3.3 propagujących piractwo (zawierających odnośniki do stron z nielegalnymi plikami, nielegalnym oprogramowaniem, itp.);
3.4 stanowiących przekaz reklamowy.

4. Administracja Forum zastrzega sobie prawo do blokowania Użytkowników, adresów email, adresów IP należących do Użytkowników Forum, którzy w sposób notoryczny naruszają postanowienia zawarte w Regulaminie.

5. Użytkownik może raportować treści niezgodne z Regulaminem i/lub prawem korzystając z funkcji „zgłoś post”. Raport zostanie rozpatrzony przez Administrację Forum w możliwie najkrótszym terminie.

6. W celu modyfikacji ustawień konta lub jego całkowitego usunięcia należy skontaktować się z Administracją Forum.


§5. Kary

1. Użytkownicy naruszający Regulamin Forum w tym używający wulgarnego języka lub obrażający innych Użytkowników serwisu, zostaną ostrzeżeni, a w przypadku kontynuacji naruszania Regulaminu wykluczeni z Forum.

2. W szczególnym przypadku, dbając o poprawność publikacji na Forum, zgodność z prawem i zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, prowadzący Forum Moderatorzy mają prawo usunąć Wątek, Post lub wystawić ostrzeżenie, nawet jeśli w Regulaminie nie ma punktu odpowiadającego za dane przewinienie.

3. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Administrator Forum. Użytkownik ma możliwość odwołania się do Administratora Forum w terminie 3 dni od daty wystąpienia zdarzenia, z którym nie zgadza się Użytkownik. Decyzje podjęte przez Administratora, związane z obsługą Forum są ostateczne.


§6. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 Marca 2012.
2. Oficjalne informacje i komunikaty EmiTel sp. z o.o. publikowane są na stronie głównej http://www.emitel.pl/
3. Administrator obowiązany jest powiadomić Użytkowników o każdej zmianie Regulaminu.
4. Aktualna lista osób mających prawo wypowiadać się na Forum w imieniu Emitel oraz obecnych Moderatorów i Administratorów Forum zamieszczona jest w dziale "!!! Witamy na Forum !!!"
5. Brak akceptacji postanowień Regulaminu wiąże się niemożliwością korzystania z Forum.----
Aktualizacja z dnia: 2012-10-28.
Dodano informację, że funkcja PW jest dostępna dla nowych użytkowników dopiero po wysłaniu 5 postów.
Aktualizacja z dnia 2013-07-04
Poprawiono dane spółki i numerację paragrafów.
Aktualizacja z dnia 2013-09-05
Nowy adres siedziby spółki.
Aktualizacja z dnia 2014-10-17
Poprawiono dane spółki.
Aktualizacja z dnia 2014-12-22
Uaktualniono dane spółki.
Aktualizacja z dnia 2018-04-09
Uaktualniono dane spółki.
Aktualizacja z dnia 2018-05-11
Dodano punkt §2.12 zgodnie z wymaganiami GDPR/RODO.
Aktualizacja z dnia 2018-05-15
W punkcie §2.1 dodano kryterium wieku zgodnie z GDPR/RODO.
Aktualizacja z dnia 2019-01-16
Uaktualniono dane spółki.

Zablokowany